Zakres świadczeń gwarantowanych przez NFZ

Kociewskie Centrum Zdrowia podpisało porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia, uzgadniające zakres kontraktu, w ramach którego NFZ gwarantuje osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym dostęp do bezpłatnych świadczeń na wybrane usługi szpitalne.

Świadczenia zdrowotne gwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

  • hospitalizacji w oddziałach o charakterze zachowawczym,
  • procedur zabiegowych w oddziałach o charakterze zabiegowym,
  • całodobowej opieki doraźnej w nagłych przypadkach, urazach, zatruciach,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • badań diagnostycznych,
  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • profilaktyki i promocji zdrowia.