Wypis pacjenta ze szpitala

Każdy pacjent w momencie opuszczania szpitala otrzymuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego, zawierającą szczegółowe informacje odnośnie przebiegu leczenia oraz ewentualnie zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do pracy.

W celu wydania zaświadczenia niezbędne jest podanie:

  • nr PESEL pacjenta,
  • NIP-u zakładu pracy,
  • NIP-u pacjenta lub jego dowód osobisty.

Pacjent po wyjściu ze szpitala powinien zachować otrzymaną kartę informacyjną celem okazania przy późniejszych wizytach kontrolnych bądź hospitalizacjach szpitalnych.

Opuszczając Szpital należy zwrócić wszystkie przedmioty osobistego użytku otrzymane na okres pobytu oraz odebrać z depozytu pozostawione rzeczy.

Pacjenci wychodzący do domu w sobotę zobowiązani są do odebrania rzeczy z depozytu szpitalnego w piątek. Rzeczy pozostawione w depozycie szpitalnym dłużej niż 3 miesiące po wypisie ulegają kasacji.