Udzielanie informacji

Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez Kierownika Oddziału, jego zastępcę lub lekarza oddziału tylko i wyłącznie rodzinie pacjenta bądź osobom trzecim upoważnionym przez pacjenta. Nie udziela się informacji telefonicznych o stanie zdrowia pacjenta. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji dotyczących wyłącznie opieki pielęgniarskiej.