Kociewskie Centrum Zdrowia - szpital kontakty

Kontakt - Szpital

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 73
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 70
 • Dyżurka pielęgniarek OIT: tel. 58 774 94 72
 • Dyżurka pielęgniarek Anestezjologii: tel. 58 774 94 71

Oddział Chirurgii Ogólnej

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 60
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 61
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 64
 • Dyżurka pielęgniarek (część pooperacyjna): tel. 58 774 95 65
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 66

Oddział Chorób Wewnętrznych

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 00
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 01
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 05
 • Sekretariat: tel. 58 774 94 97

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 10
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 11
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 14
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 19
 • Dyżurka położnych: tel. 58 774 95 18
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 21

Oddział Kardiologiczny

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 90
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 91
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 93
 • Intensywny Nadzór Kardiologiczny: tel. 58 774 94 94
 • Pracownia EKG: tel. 58 774 94 95
 • Pracownia prób wysiłkowych: tel. 58 774 94 98
 • Pracownia echokardiografii: tel. 58 774 94 96
 • Sekretariat: tel. 58 774 94 97

Oddział Neonatologiczny

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 30
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 31
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 32

Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy

 • Kierownik Oddzału: tel. 58 774 95 40
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 41
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 45
 • Oddział Udarowy: tel. 58 774 95 46
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 48

Oddział Okulistyczny

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 80
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 81
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 94 82
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 83

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 70
 • Pokój lekarski: tel.  58 774 95 71
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 73
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 74
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 66

 


 

Oddział Pediatryczny

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 50
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 51
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 5774 95 54 
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58774 95 55
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 56

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 66
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 94 65
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 64
 • Zespół Wyjazdowy: tel. 58 774 94 68

Poradnie

Biuro Obsługi Pacjenta

 • tel.: 58 774 94 60, 58 774 4 61 

Poradnia Chirurgii Ogólnej

 • tel.: 58 774 96 05


Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

 • Pokój lekarski: tel. 58 774 96 03
 • Gabinet położnej: tel. 58 774 96 04

Poradnia Leczenia Zeza

 • tel.: 58 774 96 10

Poradnia Medycyny Pracy

 • tel.: 58 774 96 08

Poradnia Neonatologiczna

 • tel.: 58  774 95 30

Poradnia Okulistyczna

 • tel.: 58 774 96 09

Poradnia Onkologiczna

 • tel.: 58 774 96 11


Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • tel.: 58 774 96 06

Zakłady Diagnostyczne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 • tel.: 58 774 96 30, 58 774 96 31, 58 774 96 33.

Zakład Diagnostyki Bakteriologicznej

 • tel.: 58 774 94 43, 58 774 94 44.

Zakład Endoskopii

 • tel.: 58 774 96 17

Zakład Patomorfologii

 • tel.: 58 774 95 85, 58 774 95 86.

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia