Aktualności

05.07.2017

Kociewskie Centrum Zdrowia w sieci szpitali

Czytaj więcej

08.06.2017

Bezpłatne badania profilaktyczne w „Parku Zdrowia”

Czytaj więcej

30.05.2017

Do szpitala nowym wejściem

Czytaj więcej

05.05.2017

Kolejne sprzęty od WOŚP dla ratowania zdrowia i życia małych pacjentów

Oddział Pediatryczny otrzymał sprzęty medyczne z „serduszkiem”, które służyć będą małym pacjentom. Dzięki nim możliwe będzie pełne monitorowanie funkcji życiowych, które jest szczególnie istotne w przypadku dzieci w ciężkich stanach.

Czytaj więcej

10.04.2017

Niedługo rozpoczną się prace budowlane całodobowego lądowiska w starogardzkim szpitalu

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z głównym wykonawcą firmą Qumak S.A. z Warszawy na budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. We wrześniu lądowisko będzie już dostępne całodobowo dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na uwagę zasługuje fakt, że część zadania pozostanie w zakresie konsorcjanta ze Starogardu Gdańskiego – firmy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A.

Czytaj więcej

03.04.2017

Fundacja ENERGA dofinansowała zakup aparatu USG dla Oddziału Ginekologicznego

Już po raz kolejny Szpital mógł liczyć na pomoc ze strony Fundacji Energa, która przekazała 60 tys. zł. na rzecz zakupu aparatu USG. Sprzęt kosztował ponad 130 tys. zł - różnica została pokryta ze środków własnych Szpitala. Zakupiony aparat USG jest profesjonalnym, innowacyjnym i najbardziej uniwersalnym aparatem do skanowania w czasie rzeczywistym.

Czytaj więcej

10.03.2017

Informatyzacja Kociewskiego Centrum Zdrowia

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim

Czytaj więcej

Archiwum

 Niedługo rozpoczną się prace budowlane całodobowego lądowiska w starogardzkim szpitalu.

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z głównym wykonawcą firmą Qumak S.A. z Warszawy na budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. We wrześniu lądowisko będzie już dostępne całodobowo dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na uwagę zasługuje fakt, że część zadania pozostanie w zakresie konsorcjanta ze Starogardu Gdańskiego –  firmy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A.

Lądowisko zostanie rozbudowane oraz wyposażone w niezbędną infrastrukturę zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i lotniczym oraz obowiązującymi normami. Przeznaczone będzie do lądowań i startów śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zarówno w dzień jak i w nocy. Projekt został skonsultowany i uzyskał akceptację głównego użytkownika lądowiska jakim jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Budowa całodobowego lądowiska będzie ostatnim etapem dostosowywania SOR do wymagań Ministerstwa Zdrowia - informuje Prezes Zarządu Kociewskiego Centrum Zdrowia Adam Magiełka. - Fundamentalnym krokiem był rok 2011, kiedy to powiat starogardzki otrzymał dofinansowanie  na kompleksowy remont oddziału. Wartość inwestycji sięgała blisko 5 mln zł, z czego prawie 3,1 mln to dofinansowanie zewnętrzne ze środków Unii Europejskiej. Kolejnym etapem podnoszenia jakości był rok 2015, kiedy to z dotacji celowej wojewody za ponad 480 tys. zł została zakupiona specjalistyczna karetka.

- Cieszy nas kolejna inwestycja w ratownictwo medyczne – podkreśla Leszek Burczyk, Starosta Powiatu Starogardzkiego. - Naszym priorytetem jest stałe podnoszenie standardów usług medycznych, a co za tym idzie również bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Zarząd Powiatu Starogardzkiego konsekwentnie realizuje tę strategię wspierając działania starogardzkiego szpitala, dzięki czemu mamy dzisiaj zmodernizowany i nowocześnie wyposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy. Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych jest logiczną kontynuacją podjętej przed laty strategii działania 

Informacja o dofinansowaniu

Projekt zostanie zrealizowany przez Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. dzięki udzielonemu dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  ”Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kociewskiego Centrum Zdrowia” to inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 – Priorytet IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”, działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii”

Wartość projektu wyniesie: 1 185 470,62 zł, dofinansowanie ze środków EFRR                  w kwocie: 813 043,35 zł. stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, wkład własny Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.: 372 427, 27 zł.

 Projekt rozbudowania całodobowego lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z . o. o. i dostosowania do Rozporządzenia Ministra Zdrowia ma w szczególności na celu:

  • zapewnienie bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia wymagających natychmiastowej pomocy medycznej,
  • możliwość całodobowego lądowania,
  • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności województwa pomorskiego w dostępie do szybkiej, kwalifikowanej pomocy medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów transportowanych z miejsca wypadków
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy zespołów ratowniczych.