Kociewskie Centrum Zdrowia - Polityka jakości

Polityka Jakości

W szpitalu prowadzimy wiele działań służących poprawie jakości i bezpieczeństwa pacjenta w ramach standardów dedykowanych dla ochrony zdrowia jak Akredytacja Szpitali oraz uniwersalnych realizowanych w ramach norm międzynarodowych (ISO).

 Ustalone przez nas działania i zasady postępowania zawarte są w standardowych procedurach operacyjnych oraz  instrukcjach i zarządzeniach dostępnych na wewnętrznej stronie szpitala.

 Powołane w szpitalu zespoły problemowe oraz wewnętrzni audytorzy dokonują cyklicznych kontroli obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo w pacjenta.

W ramach naszych działań prowadzimy m.in.:

  • cykliczne analizy działalności klinicznej w wielu obszarach: reoperacje,
    re hospitalizacje, przedłużone pobyty, analiza zgonów
  • monitorowanie i analizę zdarzeń niepożądanych oraz wskaźników jakościowych
  •  systematyczne szkolenia pracowników np. w obszarze epidemiologii, praw pacjenta, resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  •  działania mające na celu doskonalenie dokumentacji medycznej i bezpieczeństwo informacji
  • programy poprawy jakości
  •  badania satysfakcji pacjentów oraz pracowników
  •  okresową ocenę pracownika,

 

 

Całość działań koordynuje Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ oraz Akredytacji wraz

z Zespołem ds. Jakości.

 

        

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia