Opieka duszpasterska

Podczas pobytu w Szpitalu pacjentom zapewniona jest opieka duszpasterska sprawowana przez kapelana ks. Marcina Wawrzynkowskiego. Kaplica NMP z Lourdes znajduje się w budynku głównym na I piętrze. Kaplica czynna jest we wszystkie dni tygodnia między godziną 7:00–19:30.

Posługa sakramentalna sprawowana jest w oddziałach szpitalnych codziennie przez Nadzwyczajnych Szafarzy.

Msze św. odprawiane są:

  • w niedzielę i święta o godzinie 7:00

Spowiedź święta:

  • przed Mszą św. w kaplicy
  • w soboty od godz. 7.00 podczas wizyty duszpasterskiej na oddziałach

Sakrament namaszczenia chorych:

  • w wyjątkowych sytuacjach na wezwanie telefoniczne 511 484 301

Szpital w miarę możliwości umożliwia pacjentowi kontakt z duchownymi innych wyznań religijnych.