Odwiedziny pacjentów

 • Oddział Okulistyczny
  • dni powszednie 12:00–18:00
  • soboty, niedziele i święta: 10:00–19:00
 • Oddział Chorób Wewnętrznch
  • dni powszednie 14:00–17:00
  • soboty, niedziele i święta 14:00–17:00
 • Oddział Kardiologiczny
  • dni powszednie 12:00–18:00
  • soboty, niedziele i święta: 10:00–19:00
 • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
  • dni powszednie 13.00–19:00
  • soboty, niedziele i święta 10:00–19:00
  • na sali pooperacyjnej nie ma odwiedzin
 • Oddział Neonatologiczny
  • dni powszednie 13:00–19:00
  • soboty, niedziele i święta 13:00–19:00
  • odwiedziny odbywają się w tylko pokoju odwiedzin
 • Oddział Pediatryczny
  • Oddział Pediatryczny jest oddziałem otwartym - co oznacza, że każda matka może przebywać ze swoim dzieckiem od godzin porannych do wieczornych i brać czynny udział w procesie leczniczo - opiekuńczym swojego dziecka.
  • Na bazie odpłatnych łóżek hotelowych umożliwiamy całodobowy pobyt matkom chcącym przebywać przez cały czas ze swoim dzieckiem
 • Oddział Neurologiczny
  • dni powszednie 13:00–18:00
  • soboty, niedziele i święta 13:00–18:00
 • Oddział Udarowy
  • dni powszednie 13:00–18:00
  • soboty, niedziele i święta 13:00–18:00
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • dni powszednie 12:00–18:00
  • soboty, niedziele i święta: 10:00–19:00
 • Oddział Chirurgiczny Ogólny 
  • dni powszednie 12:00–18:00
  • soboty, niedziele i święta: 10:00–19:00
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • dni powszednie 13:00–17:00
  • soboty, niedziele i święta: 13:00–17:00

Odwiedzający powinni się zachowywać w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów. Powinni także podporządkować się wskazówkom personelu medycznego.

Ze względów higienicznych, w trosce o pacjentów, wskazane jest stosowanie jednorazowego obuwia ochronnego, które można nabyć w holu głównym szpitala oraz szatni. Okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni.

Osoby małoletnie poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w odwiedzinach w obecności osoby pełnoletniej lub za pozwoleniem lekarza dyżurnego, Niewskazane są odwiedziny dzieci poniżej 7 roku życia.

Ze względu na ciężki stan chorych lekarz jest uprawniony do zawieszenia lub ograniczenia odwiedzin na danej Sali. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego może powstać również konieczność zawieszenia na czas określony odwiedzin pacjentów na danym oddziale lub nawet w całym Szpitalu.