Oddział Pediatryczny

 • Kierownik Oddziału: lek. Andrzej Rewieński
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Stryjek
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 50
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 51
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 54  
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 55
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 56

Oddział dysponuje 26 łóżkami i 1 inkubatorem. Do zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach oddziału należy diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami obejmującymi:

 • układ pokarmowy,
 • układ oddechowy (dotyczy to szczególnie etiologii infekcyjnej, a także o podłożu atopowym, czy ostrych reakcji alergicznych),
 • układ moczowy (infekcje, wykrywanie wad, diagnostyka moczenia nocnego i dziennego),
 • układ nerwowy (napady drgawek, bóle głowy, omdlenia).

Oddział Pediatryczny jest oddziałem otwartym - co oznacza, że każda matka może przebywać ze swoim dzieckiem od godzin porannych do wieczornych i brać czynny udział w procesie leczniczo - opiekuńczym swojego dziecka.

Na bazie odpłatnych łóżek hotelowych umożliwiamy całodobowy pobyt matkom chcącym przebywać przez cały czas ze swoim dzieckiem.