Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • Kierownik Oddziału: lek. Marcin Skorupski
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Joanna Kraśniewska
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 70
 • Pokój lekarski: tel.  58 774 95 71
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 73
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 74
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 66

Na oddziale znajduje się 26 łóżek. Zakres świadczeń zdrowotnych obejmuje leczenie chorób i urazów narządu ruchu w zakresie chirurgii ortopedycznej, do której zalicza się:

 • endoprotezoplastykę stawu biodrowego (cementowa, bezcementowa),
 • chirurgię ręki,
 • artroskopię stawu kolanowego,
 • schorzenia układu kostnego (diagnostyka i leczenie).

Diagnostyka chorób i urazów narządu ruchu prowadzona jest w oparciu o artroskopię stawu kolanowego oraz diagnostykę obrazową. Ponadto oddział przeprowadza zabiegi operacyjne w zakresie zespolenia śródszpikowego przy użyciu gwoździ śródszpikowych (małoinwazyjna metoda zespolenia wielozłamań kości długich ramienia, uda oraz podudzia).

Oddział posiada zespół rehabilitantów.

Sale ćwiczeń

 • Kinezyterapia,
 • Fizykoterapia; laser, pole magnetyczne, jonizer, diadynamika, galwanizacja, lampa Solux