Oddział Okulistyczny

  • Kierownik Oddziału: dr n. med. Jan Staniewicz
  • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Janina Gibaszek
  • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 80
  • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 81
  • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 94 82
  • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 83

Na oddziale znajdują się 22 łóżka, na którym leczeni są pacjenci ze schorzeniami oczu i aparatu ochronnego oka. Pracuje w trybie przyjęć planowych, a główny profil działalności to zabiegi wykonywane w schorzeniach zaćmy - operacje zaćmy z wszczepieniem soczewki metodą fakoemulsyfikacji.

Ponadto jego zadania sprowadzają się również do zaopatrywania chorych w stanach nagłych – urazy oka i ciała obce.

Pacjentami oddziału są także dzieci z chorobą zezową. Zabiegi operacyjne u dzieci np. operacje zeza w chorobie zezowej wykonujemy w znieczuleniu ogólnym - bez bólu. Po zabiegach operacyjnych u dzieci umożliwiamy pobyt matki dziecka w oddziale.

W oddziale wykonujemy również zabiegi w jaskrze tzw. zabiegi przeciwjaskrowe, którym poddawani są Pacjenci, u których leczenie zachowawcze - środkami farmakologicznymi - kroplami nie daje pożądanego efektu.

Oddział Okulistyczny ściśle współpracuje z katedrą i Kliniką Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz Oddziałem Okulistycznym Szpitala Miejskiego im. św. Adalberta Gdańsk-Zaspa.