Kociewskie Centrum Zdrowia - Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy

 • Kierownik Oddziału: dr n. med. Andrzej Zawadzki, specjalista neurolog
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Adriana Nowak
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 40
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 41
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 45
 • Pododdział Udarowy: tel. 58 774 95 46
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 48

Zespół lekarski:

 • dr n. med. Andrzej Zawadzki
 • lek. Joanna Borkowska
 • lek. Wojciech Chlebowski
 • lek. Magdalena Małecka - Kmieciak
 • lek. Tomasz Landowski
 • lek. Natalia Iszler
 • lek. Karol Szadejko
 • lek. Krzysztof Dzięgiel
 • lek. Monika Sykut - Filipczyńska
 • lek. Izabela Czarnopolska - Lanisch

  

Pozostały personel:

 • pielęgniarki - 25
 • opiekunki - 10
 • neurologopeda 
 • psycholog 
 • pracownik socjalny 
 • sekretarki medyczne - 2

 

Oddział Neurologiczny wyposażony jest w 16 łóżek.  Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego.

Oddział Udarowy zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych  z udarem mózgu. Oddział dysponuje 4 łóżkami dla pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu i 16 łóżkami dla chorych w podostrej fazie udaru.

Diagnostyka chorób układu nerwowego jest prowadzona między innymi w oparciu o badania obrazowe takie jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG i badania neurofizjologiczne. 

W Oddziale znajduje się Pracownia Ultrasonografii Dopplerowskiej (w tym TCD i TCCD) do badań przepływów w tętnicach zewnątrz i wewnątrzczaszkowych, jak również Gabinet Badań Neurofizjologicznych wyposażony w EEG oraz EMG. 

W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie udaru mózgu wg aktualnych zaleceń łącznie z leczeniem trombolitycznym. U każdego pacjenta od pierwszej doby pobytu wdrażany jest indywidualny program rehabilitacji.

 

 

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia