Oddział Neonatologiczny

  • Ordynator Oddziału: lek. Henryka Bona
  • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aleksandra Brdak
  • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 30
  • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 31
  • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 32

Na oddziale znajduje się 26 łóżek i 2 inkubatory. Zakres udzielanych świadczeń w ramach oddziału obejmuje:

  • kompleksową opiekę nad noworodkiem zdrowym,
  • opiekę nad wcześniakami,
  • opiekę nad noworodkami hypotroficznymi (z opóźnionym rozwojem wewnątrzmacicznym),
  • opiekę nad noworodkami z chorobą infekcyjną.

Oddział prowadzi ponadto diagnostykę i leczenie w zakresie: wcześniactwa, niedotlenienia wewnątrzmacicznego, niewydolności oddechowej, chorób infekcyjnych noworodka oraz żółtaczki.

Przez cały czas pobytu staramy się, aby noworodek przebywał razem z matką. Kładziemy bardzo duży nacisk na promocję karmienia piersią oraz bardzo bliski kontakt matki z dzieckiem. Noworodki chwilowo wymagające pomocy medycznej przebywają na tym samym piętrze w sali intensywnego nadzoru. Rodzice w każdej chwili mogą zobaczyć swoje dziecko. W przypadku przedłużonego pobytu noworodka, jeśli matka udaje się do domu, zachęcamy do częstych odwiedzin.

Personel lekarsko - pielęgniarski przekazuje matkom wiedzę o pielęgnacji noworodków oraz karmieniu naturalnym.