Oddział Kardiologiczny

  • Kierownik Oddziału: lek.  Małgorzata Biedrzycka
  • Pielęgniarka Oddziałowa: Mirosława Völkner
  • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 90
  • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 91
  • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 93
  • Intensywny Nadzór Kardiologiczny: tel. 58 774 94 94
  • Pracownia EKG: tel. 58 774 94 95
  • Pracownia prób wysiłkowych: tel. 58 774 94 98
  • Pracownia echokardiografii: tel. 58 774 94 96
  • Sekretariat: tel. 58 774 94 97

Oddział ten liczy 27 łóżek i posiada w swojej strukturze odcinek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (6 łóżek).  Wyposażony jest w sprzęt monitorujący parametry życiowe, respirator, sprzęt do ciągłego leczenia nerkozastępczego, sprzet do czasowej stymulacji serca. Podstawowym zadaniem tego oddziału jest leczenie pacjentów ze schorzeniami układu krążenia.

Poza tym Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny m. in. trzy echokardiografy (w tym do badań przezprzełykowych i badań obciążeniowych), bieżnię i cykloergometr do prób wysiłkowych, aparat do 24-godzinnego monitorowania EKG (3 i 12 kanałowy) oraz ciśnienia tętniczego metodą Holtera. Aparatura medyczna dostępna na oddziale pozwala na przeprowadzenie szybkiej i pełnej diagnostyki, która jest niezbędna do wdrożenia skutecznego leczenia.

W Oddziale wykonywane są procedury implantacji stymulatorów serca i kardiowerterów - defibrylatorów.

W ramach poradni kardiologicznej wykonuje się kontrolę wszczepionych stymulatorów serca i  kardiowerterów - defibrylatorów.