Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 • Kierownik Oddziału: lek. Piotr Minowski
 • Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Mariusz Zwaliński
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Piaskowska
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 10
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 11
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 14
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 19
 • Dyżurka położnych: tel. 58 774 95 18
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 21

Oddział posiada 42 łóżka i jest podzielony na odcinek ginekologii z patologią ciąży oraz położnictwo. Ponadto wyposażony jest w blok porodowy z salą operacyjną. W zakresie świadczeń ginekologicznych udzielanych przez oddział w ramach diagnostyki i leczenia można wyróżnić:

 • ostre i przewlekłe stany zapalne, urazy narządów płciowych i nieprawidłowe krwawienia z narządu rodnego,
 • stany przedrakowe i choroby nowotworowe narządów płciowych,
 • zaburzenia okresu przekwitania.

Oddział przeprowadza leczenie operacyjne w obrębie zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych, które wyróżnia m.in. leczenie korekcyjne, plastyczne, z zastosowaniem laparoskopii. Zajmuje się również diagnostyką histeroskopową oraz wykonuje badania kolposkopowe, także w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych.

Na sali porodowej odbywają się porody drogami natury (istnieje możliwość odbywania porodów rodzinnych).

Poród jest fizjologicznym i naturalnym procesem, którego nie musisz się uczyć. Możesz wykorzystać swoje naturalne zdolności gdy uwierzysz we własne siły, rodzisz w sprzyjającym, dającym poczucie bezpieczeństwa otoczeniu w obecności osób bliskich.

Zapewniamy Państwu intymne warunki do odbycia porodu. Dysponujemy trzema jednoosobowymi salami porodowymi przystosowanymi do porodów rodzinnych. Każda sala porodowa posiada węzeł sanitarny i wyposażona jest w piłkę, worek sako, materace, drabinki, krzesło porodowe i nowoczesne łóżko porodowe. W samodzielnej sali rodząca może przyjmować pozycję wertykalne, które często instynktownie wyczuwa. Może również korzystać z immersji wodnej w celu łagodzenia bólu porodowego.

Kobieta otoczona jest profesjonalną troskliwą opieką ze strony położnych i lekarzy. Stwarzamy godne warunki do porodu, dostępne każdej kobiecie. Bezpośrednio po urodzeniu realizujemy pierwszy kontakt skóra do skóry. Noworodek kładziony jest na gołym brzuchu mamy, jeszcze przed przecięciem pępowiny. Duży nacisk kładzie się na umożliwienie bliskiego kontaktu matki z dzieckiem ( dziecko przebywa od momentu urodzenia z matką ), oraz promocją karmienia piersią. Na oddziale położniczym dziecko przebywa cały czas z mamą ( z wyjątkiem noworodków wymagających pomocy medycznej oraz pacjentek w pierwszej dobie po cięciu cesarskim ). Personel lekarsko pielęgniarski przekazuje matką niezbędną wiedzę z zakresu pielęgnacji noworodków i karmienia piersią.

W kwietniu 2010 roku cały personel naszego oddziału został przeszkolony przez wykwalifikowaną kadrę z Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie - kurs dokształcający karmienie piersią - standard opieki okołoporodowej. Pierwsze karmienie odbywa się zaraz po porodzie na sali porodowej.

Od 1996 roku w szpitalu istnieje Szkoła Rodzenia, której Zajęcia pomogą przygotować do tego co cię czeka i czego spodziewać się możesz w czasie porodu. Szkoła pomoże uwierzyć we własne siły i aktywnie uczestniczyć w porodzie. W trakcie zajęć poznajemy miejsce narodzin i osoby pracujące na oddziale - niektóre z nich może będą asystować przy twoim porodzie.celem jest przygotowanie rodziców dziecka do porodu oraz pogotowie laktacyjne, a więc edukacja poprzez pełną informację o regułach postępowania podczas karmienia piersią i korzyściach płynących z karmienia piersią. Zajęcia prowadzi położna: Elżbieta Łyko (tel. 504236856). Więcej informacji na stronie indywidualnej praktyki położnictwa.

Osoba towarzysząca przy porodzie:

 • musi być zdrowa,
 • czysto ubrana,
 • powinna posiadać obuwie zamienne lub ochraniacze na obuwie,
 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom personelu Sali Porodowej,
 • nie może być pod wpływem alkoholu,

(szczegółowy regulamin Sali porodowej znajduje się przy wejściu na salę porodową)

Na oddziale ginekologicznym świadczone są usługi diagnostyczno - lecznicze z zakresu ginekologii oraz patologii ciąży.

Zakres zabiegów diagnostyczno - leczniczych wykonywanych na oddziale:

 • Diagnostyka zaburzeń endokrynologicznych.
 • Kolposkopia.
 • Histeroskopia.
 • Diagnostyczne wyłyżeczkowanie, pobieranie wycinków.
 • Operacje brzuszne: łagodne guzy przydatków, mięśniaki macicy.
 • Operacje pochwowe: plastyka pochwy, amputacje szyjki macicy, usunięcie macicy drogą pochwową.

Do planowych zabiegów prosimy zgłaszać się ze skierowaniem do Biura Obsługi Pacjenta w poniedziałki, środy i piątki na godz. 10:00 celem ustalenia terminu zabiegu (dotyczy również planowych, krótkich zabiegów).