Oddział Chorób Wewnętrznych

  • Kierownik Oddziału: lek. Janusz Bałanda
  • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aleksandra Sosińska
  • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 00
  • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 01
  • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 05
  • Sekretariat: tel. 58 774 94 97

Oddział wyposażony jest w 31 łóżek. Na oddziale hospitalizowani są pacjenci przede wszystkim z chorobami internistycznymi, poza tym prowadzona jest diagnostyka i leczenie w zakresie chorób przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych. Dużą grupę pacjentów stanowią chorzy na cukrzycę, a zatem prowadzona jest insulinoterapia i łącząca się z nią edukacja zdrowotna diabetyków. Inną grupę schorzeń stanowią choroby płuc, w tym zapalenia płuc wymagające hospitalizacji oraz choroby układu krwiotwórczego, jak niedokrwistość oraz choroby rozrostowe. Ponadto spory odsetek hospitalizacji związany jest ze schorzeniami onkologicznymi. Oddział świadczy także usługi w zakresie diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu sennego.