Kociewskie Centrum Zdrowia - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kociewskie Centrum ZdrowiaKociewskie Centrum Zdrowia

Wyszukaj swój profil badań laboratoryjnych:

mężczyzna kobieta
Wiek:
Cel badania:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Kierownik Oddziału: lek. Tomasz Kołacki
 • Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Małgorzata Klin
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Mariola Szwedowska
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 73
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 70
 • Dyżurka pielęgniarek OIT: tel. 58 774 94 72
 • Dyżurka pielęgniarek Anestezjologii: tel. 58 774 94 71

Na oddziale leczeni są pacjenci w stanach zagrożenia życia, czyli przede wszystkim:

 • z urazami czaszkowo - mózgowymi, będący w stanie śpiączki,
 • nieprzytomni z ostrą organiczną chorobą mózgu (świeży udar mózgowy z zaburzeniami oddychania, zaostrzenie ciasnoty śródczaszkowej z następczą niewydolnością oddechową w przebiegu stanu padaczkowego, guza mózgu, itp.),
 • z urazami mnogimi (wielonarządowymi), z następczymi objawami krążeniowymi (wstrząs, niewydolność oddechowa),
 • z zatruciem chemicznym i lekami,
 • z zatruciem pokarmowym z objawami neurologicznymi i krążeniowymi,
 • po porażeniu prądem elektrycznym z objawami neurologicznymi lub krążeniowymi,
 • po resuscytacji z powodu zatrzymania oddychania lub krążenia,
 • po zabiegach operacyjnych, będących w okresie niewydolności oddechowej lub krążeniowej,
 • z niewydolnością oddechową pochodzenia płucnego, wymagających wentylacji respiratorem, po urazach klatki piersiowej oraz wymagających leczenia respiratorem,
 • we wstrząsie pourazowym, krwotocznym, oparzeniowym, septycznym, kardiogennym i innym.

Oddział zapewnia wykonywanie znieczuleń wszystkimi metodami dostępnymi we współczesnej anestezjologii oraz udziela świadczeń zdrowotnych w innych przypadkach i schorzeniach wymagających stosowania w leczeniu wentylacji zastępczej.