Kociewskie Centrum Zdrowia - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Kierownik Oddziału: lek. Tomasz Kołacki, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Małgorzata Klin, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Mariola Szwedowska
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 73
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 70
 • Dyżurka pielęgniarek OIT: tel. 58 774 94 72
 • Dyżurka pielęgniarek Anestezjologii: tel. 58 774 94 71

Zespół lekarski:

 • lek. Tomasz Kołacki
 • lek. Małgorzata Klin
 • lek. Anna Bieniaszewicz
 • lek. Małgorzata Cybulska
 • lek. Dariusz Junak
 • lek. Ewa Milewska

Pozostały personel:

 • pielęgniarki - 21
 • sekretarka medyczna 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności chorych z niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym respiratoroterapią.

Wskazaniami do leczenia chorych w oddziale intensywnej terapii są w szczególności:

 • wstrząs
 • niewydolność oddechowa
 • niewydolność wielonarządowa 
 • konieczność prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej
 • stany zagrożenia życia wymagające intensywnego monitorowania funkcji życiowych.
 • opiekę pooperacyjną nad pacjentam
 • opiekę nad potencjalnym dawcą narządów
 • konsultacje anestezjologiczne we wszystkich oddziałach Szpitala
 • prowadzenie reanimacji we wszystkich oddziałach Szpitala
 • prowadzenie terapii p-bólowej
 • wykonywanie znieczuleń: a) badanie pacjentów zgłoszonych do zabiegu operacyjnego
      b) ustalanie zasad przygotowania pacjentów do znieczulenia
      c) kwalifikacje do znieczulenia
      d) wybór metody znieczulenia
      e) uzyskanie zgody pacjenta / przedstawiciela ustawowego na znieczulenie
      f) prowadzenie znieczulenia
 • g) stały dokumentowany nadzór nad znieczulanym pacjentem.
 • realizację innych czynności anestezjologicznych, w szczególności: neurolizy, centralne dostępy żylne, cewniki dializacyjne, porty naczyniowe, analgezja porodu, elektrody endokawitarne
 • zapewnienie pacjentom Oddziału Intensywnej Terapii wyodrębnionej, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia
 • zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej celem wykonywania świadczeń z zakresu anestezjologii wszystkim pacjentom Spółki.
Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia