Kociewskie Centrum Zdrowia - Nocna Opieka Zdrowotna 2

Kiedy należy skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej?

W przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Kiedy można skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki POZ

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.

 

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie uzyskasz:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczenie
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • skierowania do specjalisty.

Wszystkie powyższe sprawy załatwisz u swojego lekarza rodzinnego od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia przychodni.

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia