Kociewskie Centrum Zdrowia - Nocna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy (wejście główne, parter, gabinety nr 77 i 78, tel. 58 774 96 80).

Lekarze przyjmujący w przychodni:

  • lek. Kamila Wolakowska
  • lek. Barbara Zeman
  • lek. Marta Łysakowska
  • lek. Grzegorz Tubis
  • lek. Ilona Minkiewicz
  • lek. Anna Połom
  • lek. Wojciech Lewiński
  • lek. Aleksandra Maszotta
  • lek. Ewa Roszczynialska
  • lek. Michał Nanaszko

W jaki sposób sprawowana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna?

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.

Jeśli zajdzie potrzeba, lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki.

 

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia