Kociewskie Centrum Zdrowia - Kontakt administracja

Kontakt - administracja

Dział Organizacyjno - Prawny

Kierownik - Łukasz Szczepanik

tel.: 58 774 94 12, 58 774 94 08


Sekcja Marketingu i Komunikacji Społecznej

Kierownik - Magdalena Jankowska

tel.: 58 774 94 09


Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Kierownik - Monika Kramek

tel.: 58 774 94 10, 58 774 94 11


Sekcja Płac

Kierownik - Zofia Szenk

te.L 58 774 94 19Sekretariat Zarządu

Asystent Zarządu - Anna Gawlik

tel.: 58 562 92 00

fax.: 58 561 75 50


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Rafał Szczykutowicz

tel.: 58 774 94 42


Główna Księgowa

Anita Ossowska - Katafiasz

tel.: 58 774 94 04

Sekcja Księgowości

tel.: 58 774 94 13, 58 774 94 16


Sekcja Controllingu i Analiz Ekonomicznych

tel.: 58 774 94 14


Dział Sprzedaży Usług

Kierownik - Barbara Kudryńska

tel.: 58 774 94 21, 58 774 94 22, 58 774 94 23


Dział Nadzoru i Audytu Dokumentacji Medycznej

Kierownik - Wioleta Pawłowska

tel. : 58 774 94 30

Archiwum Zakładowe

tel.: 58 774 94 25


Dział Utrzymania Ruchu

Kierownik - Mirosław Wolski

tel.: 58 774 94 28, 58 774 94 29


Dział Informatyki i Łączności

Kierownik - Piotr Jatkowski

tel.: 58 774 94 31, 58 774 94 32


Sekcja Zakupów

Kierownik - Anita Bucikiewicz

tel.: 58 774 94 36, 58 774 94 35, 58 774 94 34

Magazyn

tel.: 58 774 94 40


Sekcja Gospodarcza

tel.: 58 774 94 38


Specjalista OC, PPOŻ

Rafał Szczykutowicz

tel.: 58 774 94 42


Specjalista BHP

Grzegorz Unstädt

tel.: 58 774 94 41


Naczelna Pielęgniarka 

Hanna Jasińska

tel.: 58 774 94 06


Pełnomocnik Zarządu ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz ds. akredytacji

Hanna Jasińska

tel.: 58 774 94 06


Pielęgniarka Epidemiologiczna

Barbara Wojtasiewicz

tel.: 58 774 94 37

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia