Kociewskie Centrum Zdrowia - Kociewskie Centrum Zdrowia w sieci szpitali

Aktualności

02.08.2017

KCZ współpracuje z Ministerstwem Zdrowia

Czytaj więcej

13.07.2017

Inwestycja na prawie 49 milionów złotych!

Czytaj więcej

05.07.2017

Kociewskie Centrum Zdrowia w sieci szpitali

Czytaj więcej

08.06.2017

Bezpłatne badania profilaktyczne w „Parku Zdrowia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

 

30.05.2017

Do szpitala nowym wejściem

Czytaj więcej

05.05.2017

Kolejne sprzęty od WOŚP dla ratowania zdrowia i życia małych pacjentów

Oddział Pediatryczny otrzymał sprzęty medyczne z „serduszkiem”, które służyć będą małym pacjentom. Dzięki nim możliwe będzie pełne monitorowanie funkcji życiowych, które jest szczególnie istotne w przypadku dzieci w ciężkich stanach.

Czytaj więcej

10.04.2017

Niedługo rozpoczną się prace budowlane całodobowego lądowiska w starogardzkim szpitalu

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z głównym wykonawcą firmą Qumak S.A. z Warszawy na budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. We wrześniu lądowisko będzie już dostępne całodobowo dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na uwagę zasługuje fakt, że część zadania pozostanie w zakresie konsorcjanta ze Starogardu Gdańskiego – firmy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A.

Czytaj więcej

Archiwum

Kociewskie Centrum Zdrowia w sieci szpitali

27 czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił listę placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. Aby znaleźć się w sieci szpitali, należało spełnić określone warunki wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Starogardzki Szpital spełnił oczekiwane wymagania, stąd znalazł się na liście szpitali II stopnia. Placówki, które znalazły się w sieci, zostały podzielone na sześć różnych poziomów tzw. systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne.

Wejście w sieć szpitali – ustawy oficjalnie obowiązującej od października br. – jest gwarancją uzyskania ryczałtowego finansowania szpitalnych świadczeń na kolejne cztery  lata. Oznacza to, że szpitale zakwalifikowane do sieci nie będą musiały brać udziału w postępowaniach konkursowych, ale otrzymywać będą ryczałt – naliczany na kolejne okresy rozliczeniowe przy uwzględnieniu liczby i struktury świadczeń udzielonych w poprzednich okresach.

W województwie pomorskim na liście szpitali II stopnia znalazły się 4 podmioty lecznicze, w tym starogardzki Szpital. Kociewskie Centrum Zdrowia znalazło się w sieci szpitali z poniższą strukturą:

Profile systemu zabezpieczenia:

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Neonatologia
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Położnictwo i Ginekologia

Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń:

 1. Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom:
 • Porada specjalistyczna – chirurgia ogólna
 • Porada specjalistyczna – kardiologia
 • Porada specjalistyczna – neonatologia
 • Porada specjalistyczna – onkologia
 • Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Porada specjalistyczna – położnictwo i Ginekologia

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego:

 • Gastroskopia
 • Kolonoskopia

Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, finansowanych w dniu kwalifikacji.

Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej).

Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami.

Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne.

Świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na postawie art.. 15 ust.2 pkt. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna pomoc lekarska będzie działać w Szpitalu od października i ma odciążyć SOR, który powinien się skupić na pacjentach najciężej chorych. Mamy nadzieję, iż zaproponowany system, w którym Szpitale posiadające SOR-y świadczyć będą usługi w ramach nocnej opieki, okaże się korzystniejszy dla pacjenta Rozwiązanie to z zasady powinno odciążyć SOR, który zajmować się będzie pacjentami w stanach ciężkich. Tym samym można domniemać, iż czas oczekiwania w SOR powinien ulec skróceniu. Dodatkowym plusem dla pacjenta jest to, że zarówno SOR jak i nocna i świąteczna opieka zdrowotna znajdować się będą w tym samym budynku, na jednym piętrze. Tak więc w przypadku otrzymania zalecenia w SOR o skorzystaniu z nocnej opieki, pacjent nie będzie musiał przemieszczać się po terenie miasta do innej placówki, tylko przejść korytarzem do sąsiadującego obszaru, w którym zorganizowana zostanie nocna opieka świąteczna

Narodowy Fundusz Zdrowia ma zamiar ogłosić konkurs ofert na świadczenia medyczne, które nie znalazły się w sieci.  Kociewskie Centrum Zdrowia zamierza skorzystać z tej możliwości i przystąpić do konkursu w zakresie całodobowych świadczeń z zakresu okulistyki (do tej pory starogardzki Oddział Okulistyczny działał tylko w trybie planowym).

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia