Aktualności

05.07.2017

Kociewskie Centrum Zdrowia w sieci szpitali

Czytaj więcej

08.06.2017

Bezpłatne badania profilaktyczne w „Parku Zdrowia”

Czytaj więcej

30.05.2017

Do szpitala nowym wejściem

Czytaj więcej

05.05.2017

Kolejne sprzęty od WOŚP dla ratowania zdrowia i życia małych pacjentów

Oddział Pediatryczny otrzymał sprzęty medyczne z „serduszkiem”, które służyć będą małym pacjentom. Dzięki nim możliwe będzie pełne monitorowanie funkcji życiowych, które jest szczególnie istotne w przypadku dzieci w ciężkich stanach.

Czytaj więcej

10.04.2017

Niedługo rozpoczną się prace budowlane całodobowego lądowiska w starogardzkim szpitalu

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z głównym wykonawcą firmą Qumak S.A. z Warszawy na budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. We wrześniu lądowisko będzie już dostępne całodobowo dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na uwagę zasługuje fakt, że część zadania pozostanie w zakresie konsorcjanta ze Starogardu Gdańskiego – firmy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A.

Czytaj więcej

03.04.2017

Fundacja ENERGA dofinansowała zakup aparatu USG dla Oddziału Ginekologicznego

Już po raz kolejny Szpital mógł liczyć na pomoc ze strony Fundacji Energa, która przekazała 60 tys. zł. na rzecz zakupu aparatu USG. Sprzęt kosztował ponad 130 tys. zł - różnica została pokryta ze środków własnych Szpitala. Zakupiony aparat USG jest profesjonalnym, innowacyjnym i najbardziej uniwersalnym aparatem do skanowania w czasie rzeczywistym.

Czytaj więcej

10.03.2017

Informatyzacja Kociewskiego Centrum Zdrowia

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim

Czytaj więcej

Archiwum

Kociewskie Centrum Zdrowia w sieci szpitali

27 czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił listę placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. Aby znaleźć się w sieci szpitali, należało spełnić określone warunki wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Starogardzki Szpital spełnił oczekiwane wymagania, stąd znalazł się na liście szpitali II stopnia. Placówki, które znalazły się w sieci, zostały podzielone na sześć różnych poziomów tzw. systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne.

Wejście w sieć szpitali – ustawy oficjalnie obowiązującej od października br. – jest gwarancją uzyskania ryczałtowego finansowania szpitalnych świadczeń na kolejne cztery  lata. Oznacza to, że szpitale zakwalifikowane do sieci nie będą musiały brać udziału w postępowaniach konkursowych, ale otrzymywać będą ryczałt – naliczany na kolejne okresy rozliczeniowe przy uwzględnieniu liczby i struktury świadczeń udzielonych w poprzednich okresach.

W województwie pomorskim na liście szpitali II stopnia znalazły się 4 podmioty lecznicze, w tym starogardzki Szpital. Kociewskie Centrum Zdrowia znalazło się w sieci szpitali z poniższą strukturą:

Profile systemu zabezpieczenia:

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Neonatologia
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Położnictwo i Ginekologia

Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń:

 1. Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom:
 • Porada specjalistyczna – chirurgia ogólna
 • Porada specjalistyczna – kardiologia
 • Porada specjalistyczna – neonatologia
 • Porada specjalistyczna – onkologia
 • Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Porada specjalistyczna – położnictwo i Ginekologia

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego:

 • Gastroskopia
 • Kolonoskopia

Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, finansowanych w dniu kwalifikacji.

Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej).

Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami.

Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne.

Świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na postawie art.. 15 ust.2 pkt. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna pomoc lekarska będzie działać w Szpitalu od października i ma odciążyć SOR, który powinien się skupić na pacjentach najciężej chorych. Mamy nadzieję, iż zaproponowany system, w którym Szpitale posiadające SOR-y świadczyć będą usługi w ramach nocnej opieki, okaże się korzystniejszy dla pacjenta Rozwiązanie to z zasady powinno odciążyć SOR, który zajmować się będzie pacjentami w stanach ciężkich. Tym samym można domniemać, iż czas oczekiwania w SOR powinien ulec skróceniu. Dodatkowym plusem dla pacjenta jest to, że zarówno SOR jak i nocna i świąteczna opieka zdrowotna znajdować się będą w tym samym budynku, na jednym piętrze. Tak więc w przypadku otrzymania zalecenia w SOR o skorzystaniu z nocnej opieki, pacjent nie będzie musiał przemieszczać się po terenie miasta do innej placówki, tylko przejść korytarzem do sąsiadującego obszaru, w którym zorganizowana zostanie nocna opieka świąteczna

Narodowy Fundusz Zdrowia ma zamiar ogłosić konkurs ofert na świadczenia medyczne, które nie znalazły się w sieci.  Kociewskie Centrum Zdrowia zamierza skorzystać z tej możliwości i przystąpić do konkursu w zakresie całodobowych świadczeń z zakresu okulistyki (do tej pory starogardzki Oddział Okulistyczny działał tylko w trybie planowym).