Kociewskie Centrum Zdrowia - Fundacja

Fundacja Szpitala św. Jana

Organizacja Pożytku Publicznego, której przyświecającym celem jest inicjowanie działań w dziedzinie ochrony zdrowia, jak także wsparcie bieżącej działalności Szpitala.

Od 2005r. organizacja aktywnie wspiera starogardzki Szpital, czego dowodem są liczne darowizny rzeczowe oraz finansowe. Dzięki dotychczasowemu wsparciu placówka medyczna otrzymała wiele specjalistycznych sprzętów medycznych, które niewątpliwie przyczyniły się do poprawy jakości leczenia oraz komfortu hospitalizacji pacjentów.

Celem Fundacji jest m.in. inicjowanie działań w dziedzinie ochrony zdrowia oraz wspieranie bieżącej działalności szpitala, w szczególności poprzez zakup sprzętu medycznego, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również innego rodzaju rzeczy, przydatnych z uwagi na działalność placówki leczniczej.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały swój majątek przeznacza na wymienione powyżej cele Fundacji.

 

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia