Kociewskie Centrum Zdrowia - Dotychczasowe wsparcie

Dotychczasowe wsparcie 

Rok 2010

Sprzęt medyczny/darowizna finansowa

Kwota

Miejsce przeznaczenia

Łóżka elektryczne Novera 3A wraz z wyposażeniem dodatkowym (7 szt.)

49 576,31 zł

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Stoły zabiegowe Elektrisch - TSCH 100 (2 szt.)

9 220,00 zł

Zakład Endoskopii

Aparat Elektrochirurgiczny ES350 z modułem argonowym

34 806,08

Zakład Endoskopii

Dermaton siatkujący Mesgraft

9 280,11

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Inne drobne sprzęty i wyposażenie 2 892,72 Szpitalny Oddział Ratunkowy, Ratownictwo Medyczne, Oddział Neurologiczny
Razem 105 775,22  

Rok 2011

Sprzęt medyczny/darowizna finansowa Kwota Miejsce przeznaczenia
Łóżko porodowe (darowizna Fundacji ENERGA) 40 224,39 Oddział Ginekologiczno - Połozniczy
Łóżka elektryczne (8 szt.) 30 196,80 Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Szafki przyłóżkowe (8 szt.) 13 348,80 Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Ramy ortopedyczme, komplet barierek 7 469,28 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Stanowisko do resuscytacji noworodków 25 563,60 Oddział Neonatologiczny
Razem 116 802,87  

 

Rok 2012

Sprzęt medyczny/darowizna finansowa Kwota Miejsce przeznaczenia
Wózek do przewozu chorych typ 213 3 207, 60 Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Łóżko porodowe z dodatkowym wyposażeniem (darowizna Fundacji ENERGA) 44 399, 88 Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Razem 47 607,48  

Rok 2013

Sprzęt medyczny/darowizna finansowa Kwota Miejsce przeznaczenia
Fotel operatora 4 320,00 Oddział Okulistyczny

Kardiotokografy (2 szt.)

(darowizna Fundacji ENERGA)

20 000,00 Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Dofinansowanie remontu 10 000,00 Oddział Pediatryczny
Razem 34 320,00  

 

Rok 2014

Sprzęt medyczny/darowizna finansowa Kwota Miejsce przeznaczenia
Holter ciśnieniowy 7 344,00 Oddział Neurologiczny
Kardiotokgraf (darowizna Fundacji ENERGA) 10 000,00 Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Pompa infuzyjna 5 130,00 Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Holter ciśnieniowy 6 771,60 Oddział Neurologiczny
Dofinansowanie remontu 12 000,00 Oddział Chirurgii Ogólnej
Dofinansowanie remontu (fundusze pozyskane w ramach zbiórki publicznej) 8 478,00 Oddział Pediatryczny
Razem 49 723,6  

 

Rok 2015

Sprzęt medyczny/darowizna finansowa Kwota Miejsce przeznaczenia
Łóżka szpitalne z materacami (4 szt.) 51 559,20 Oddział Neurologiczny
Szafki przyłóżwkowe (2 szt.) 4 233,60 Oddział Neurologiczny
Wózki inwalidzkie (5 szt.) 4 201,20 Oddział Neurologiczny
Laser biostymulacyjny POLARIS 2 4 507,00 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Bieżnia PIONEER RUCH G6483 2 600,00 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Kabina UGUL wraz z osprzętem 2 893,00 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Dofinansowanie remontu (darowizna Fundacji ENERGA) 15 000,00 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Dofinansowanie remontu (darowizna Fundacji ENERGA) 20 000,00 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Dofinansowanie remontu 4 000,00 Oddział Pediatryczny
Razem 104 994,00  

 

 

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia